Odpowiedniki bieli tytanowej

Pigmenty do farb, gumy i tworzyw o doskonałych własnościach kryjących 

Środki pomocnicze do farb

Środki powierzchniowo-czynne, odpieniające, dyspergujące, poprawiające wygląd powłoki, zagęstniki

Mrówczan wapnia

Istotny surowiec do produkcji materiałów budowlanych

Żywice węglowodorowe

Surowce modyfikujące własności farb przemysłowych i dekoracyjnych. a także klejów i wyrobów bitumicznych

Na zlecenie naszych klientów prowadzimy badania technologiczne, dostarczamy  gotowe receptury oraz udzielamy fachowej pomocy we wdrażaniu najnowszych technologii w produkcji. Współpracujemy z głównymi ośrodkami badawczymi w Polsce.