Odpowiedniki bieli tytanowej

Pigmenty do farb, gumy i tworzyw o doskonałych własnościach kryjących 

Środki pomocnicze do farb

Środki powierzchniowo-czynne, odpieniające, dyspergujące, poprawiające wygląd powłoki, zagęstniki

Mrówczan wapnia

Istotny surowiec do produkcji materiałów budowlanych

Żywice węglowodorowe

Surowce modyfikujące własności farb przemysłowych i dekoracyjnych. a także klejów i wyrobów bitumicznych

 

 

Dostarczanie wysokiej jakości produktów, just-in-time.

 

 

 

 Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości specjalistycznych produktów chemicznych i rozwiązań technologicznych zwiększających efektywność produkcji oraz oferowanie profesjonalnego wsparcia technicznego. Wyróżnia nas szybkie reagowanie na zmiany trendów rynku i potrzeb naszych odbiorców, stały wzrost poziomu jakości obsługi klienta, utrzymanie i doskonalenie infrastruktury technicznej służącej do realizacji usług.